W ramach przygotowań do spotkania z uczniami z Gvanim High School z Izraela , uczniowie klas pierwszych wysłuchali wykładu pana Adama Sokołowskiego, pracownika Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży. Wykład połączony z prezentacją zdjęć i różnorodnych dokumentów ukazywał  historię Żydów łomżyńskich. Wydarzenie to miało miejsce w auli II L.O., 3 stycznia 2018 r.  
Pierwsze dokumenty, które  wspominają o zamieszkiwaniu Żydów w Łomży pojawiły się w roku 1492 ,a więc społeczność ta była obecna w naszym mieście przez około 450 lat !.
Początkowo  Żydzi mieszkali w dzielnicy Rybaki, nad rzeką Narwią.

W Łomży mieszkali dziadkowie i rodzice prezydenta Izraela- Chaima Herzoga (1918-1997).
Przed II Wojną Światową w Łomży działała  szkoła Jesziwa, założona przez Rabina
Eliezera Szulewcza,  gimnazjum koedukacyjne założone przez Szymona Goldlusta, oraz inne placówki oświatowe dla dzieci i młodzieży żydowskiej.
Na skrzyżowaniu obecnej ulicy Senatorskiej i Giełczyńskiej znajdowała się Wielka Synagoga.
W Łomży mieszkali przedsiębiorcy żydowscy : Mendel Orłowski i Lejba Karbowski.
Żydzi wykonywali zawód tragarza i woziwody. Mieli swoje kluby sportowe i wydawali swoje czasopisma. Przed II Wojną Światową społeczność żydowska stanowiła 35,5% ludności Łomży, czyli około 9 tysięcy osób.  Wszyscy oni zostali zamordowani przez Niemców.
W 1942 roku kończy się historia społeczności żydowskiej w naszym mieście.
 

Leszek Szczepara-nauczyciel jęz.angielskiego