W dniu 9 marca ogłoszono wyniki I etapu IV Podlaskiej Olimpiady Wiedzy Biologicznej organizowanej przez Instytut Biologii Wydziału Biologiczno- Chemicznego UWB. Zawody są trzystopniowe. I etap polegał na samodzielnym wykonaniu pracy badawczej lub napisania eseju w oparciu o przegląd literatury. Komisja oceniająca w Białymstoku zakwalifikowała 3 osoby z klasy II A:

Izabelę Marię Szabłowską

Zuzannę Szymonowicz

Mateusza Dudzińskiego

 do  II etapu Olimpiady czyli testu wiedzy biologicznej , który odbędzie się w dn. 24.03.2018r. w Instytucie Biologii w Białymstoku. Życzymy sukcesu .

Maria Najda ,nauczyciel biologii