11 kwietnia klasy 1C i 2C zostały zaproszone na dni otwarte Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Mieliśmy okazję nie tylko zwiedzić nowoczesny budynek uczelni, ale także poznać codzienność tamtejszych studentów oraz uczestniczyć w bardzo ciekawych wykładach prowadzonych przez profesorów PWSIP.

Najpierw zapoznani zostaliśmy z niezwykle szeroką ofertą tej uczelni. Na PWSIP można podjąć studia na aż czternastu kierunkach:  Administracja (pierwszego oraz drugiego stopnia), Zarządzanie, Automatyka i robotyka, Informatyka (pierwszego oraz drugiego stopnia), Dietetyka, Filologia angielska z technologia informacyjną, Fizjoterapia (jednolite studia magisterskie), Kosmetologia, Pielęgniarstwo (pierwszego oraz drugiego stopnia), Pedagogika, Wychowanie fizyczne, Technologia żywności i żywienie człowieka, 

Praca socjalna oraz Prawo (jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym). Następnie przeszliśmy do Sali wykładowej, gdzie przybliżony nam został między innymi temat transhumanizmu, czyli postczłowieka, który żyje w świecie wirtualnym. Poznaliśmy także najbardziej rażące błędy w tłumaczeniu z języka angielskiego na polski. Pokazane zostały nam też sale, w których odbywają się zajęcia na poszczególnych kierunkach oferowanych przez uczelnie, co z pewnością przybliżyło nam realia życia studenckiego.

Ta wizyta sprawiła, że składając podania na studia, na pewno weźmiemy pod uwagę także PWSIP, które znajduje się tu w Łomży.

Julia Orłowska