16 kwietnia, klasa IIE wraz z nauczycielami: Panem Mariuszem Małkowskim oraz Panem Leszkiem Szczeparą udała się do  Biblioteki Publicznej w Łomży na spotkanie z dr. Michałem Czajką, który na co dzień pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Wykład ten miał  na celu przybliżenie nam historii życia pani Ireny Sendlerowej (odznaczonej orderem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata)

 , a w szczególności jej działania w tzw. ,,Żegocie’’. Pan dr. Czajka, nie tylko opowiedział nam historię pani Sendlerowej, ale również przybliżył nam historię mniejszości Żydowskiej na terenach dawnej Polski, przed wybuchem II wojny światowej. Dzięki temu dowiedzieliśmy się jakie nurty ideowe i polityczne istniały w społeczności żydowskiej. Na koniec odbyła się dyskusja z Panem dr. Czajką w której aktywnie uczestniczyli nasi uczniowie. Mamy nadzieję na częstsze, tak intersujące spotkania.

Bajkowski Bartłomiej kl.IIE