Dnia 24 kwietnia 2018 r. po raz drugi w tym roku szkolnym odbył się w naszej szkole otwarty dzień poboru krwi. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Oddział w Łomży przygotowali w auli szkolnej stanowiska do poboru krwi. W akcji udział wzięli uczniowie klas trzecich oraz po raz pierwszy, także niektórzy uczniowie klas drugich, którzy ukończyli 18 lat. Chętnych do oddania krwi zgłosiło się 35 uczniów, spośród których 29 mogło oddać krew po przeprowadzeniu badań lekarskich. Od każdej z osób jednorazowo pobiera się 450 ml krwi, zatem uczniowie ogółem oddali 13,05 litrów cennego leku.

Za ten najpiękniejszy dar humanitarny – oddawanie krwi, która ratuje życie niejednemu człowiekowi – należą się dawcom serdeczne podziękowania. Jednocześnie pracownicy centrum zachęcają do oddawania krwi w łomżyńskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.                                                                

Opiekun SK PCK - Anna Łuba, Opiekun SU – Izabela Czajkowska