Ostatni dzień w szkole przed wakacjami powitał nas deszczowymi chmurami i zimnym wiatrem. W związku z tym uroczystość zakończenia roku szkolnego odbyła się w auli szkolnej im.Hanki Bielickiej.Na początek delegacja uczniów złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową. Następnie głos zabrała Pani dyrektor Jolanta Kossakowska. Pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce, aż 83 osoby z klas pierwszych osiągnęły wysokie oceny końcowe oraz wzorowe zachowanie.Wspomniała również o osiągnięciach sportowych , podziękowała sportowcom za rozsławianie imienia naszej szkoły.

Z kolei Pani dyrektor J.Kossakowska i Pani wicedyrektor E.Nieciecka wręczyły najlepszym uczniom nagrody książkowe i dyplomy za osiągnięcia naukowe i sportowe.Szczególne wyróżnienie otrzymał Filip Wierzbowski , który jako pierwszy uczeń w historii naszego liceum uzyskał średnią 6,0 oraz jest laureatem wielu konkursów . Filip otrzymał specjalną nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Następnie nagrody wręczali nauczyciele matematyki, przedsiębiorczości i biblioteka szkolna. Po rozdaniu nagród Pani dyrektor przeczytała list od Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego.

Na zakończenie uroczystości nastąpiły podziękowania za cały rok pracy oraz życzenia spokojnych wakacji od przedstawiciela Rady Rodziców Pana Jacka Leszczyńskiego oraz od przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Magdaleny Kalskiej.

 M.Dudziec