We wrześniu  2018 roku w murach II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyły się grupowe spotkania maturzystów z doradcą zawodowym ŁCRE  Anną Borawską. W lekcjach poświęconych planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej wzięli udział uczniowie 6 klas, czyli blisko 180 osób.

Hasłem przewodnim spotkań było rozwijanie talentów. Maturzyści analizowali swoje dotychczasowe wybory edukacyjne i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jaką drogą podążać, aby nie zmarnować swojego talentu i być w życiu szczęśliwym?”.Uczniowie chętnie wypełniali testy predyspozycji zawodowych, których zadaniem była pomoc w wyborze kierunku studiów. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcą pracować nad rozwojem swoich talentów, aby osiągnąć satysfakcjonujące wyniki na maturze, które pozwolą dostać się na wybrane studia i pracować w wymarzonym zawodzie.

Wszystkie zajęcia odbyły się na lekcjach religii, aby podczas nich wdrażać ideę wychowania do wartości, zgłębiając lekturę Ewangelii. Zgodnie z rozporządzeniem MEN treści z zakresu doradztwa zawodowego mają być realizowane podczas wszystkich lekcji objętych programem nauczania. Przykładem takich działań były lekcje w II LO, których kontynuacją będą konsultacje indywidualne uczniów w szkole i w siedzibie ŁCRE. Maturzyści stoją teraz przed trudnym wyborem kierunku studiów, więc spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym powinny im tę decyzję ułatwić.

Anna Borawska

doradca zawodowy ŁCRE

nauczyciel matematyki II LO w Łomży