W słoneczny piątkowy poranek 12 października zebraliśmy się w auli  im. Hanki Bielickiej na akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym przygotowanym przez następujących nauczycieli : Jolantę Simon, Dorotę Dąbrowską i Agnieszkę Szeligowską. Zgromadzonych gości powitali Mikołaj Buczyński i Zuzanna Poślad z kl.IIE. Przedstawili krótki rys historyczny Komisji Edukacji Narodowej oraz życzenia dla nauczycieli.

 Po tym wstępie wysłuchaliśmy zabawnych piosenek dla nauczycieli każdego przedmiotu oraz pracowników szkoły. Następnie obejrzeliśmy etiudę filmową „Moda – pięta Achillesa w II LO” , przedstawiającą w humorystyczny sposób rodzaje ubiorów  szkolnych. 

Głos zabrała pani dyrektor Jolanta Kossakowska. Złożyła życzenia w imieniu swoim, pani poseł Bernadety Krynickiej oraz Prezydenta Miasta Łomża Mariusza Chrzanowskiego.Następnie poinformowała zebranych o nagrodach dla naszych nauczycieli :

pani Agnieszka Adasiewicz - Zawadzka otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej

pani Aleksandra Chodorowska otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Łomża.

 Pani dyrektor wręczyła także , jak co roku, nagrody dyrektora dla nauczycieli i pracowników obsługi. Nagrody w postaci listów gratulacyjnych otrzymali również nauczyciele wychowania fizycznego za wspaniałe wyniki sportowe w województwie we współzawodnictwie sportowym za r.szk.2017/18.

Po wręczeniu nagród pani dyrektor J.Kossakowska przekazała życzenia od byłego wicedyrektora p. Józefa Śmiarowskiego. Następnie życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożył przedstawiciel Rady Rodziców p.Jacek Leszczyński. Po uroczystości w bardzo dobrych nastrojach rozeszliśmy się do swoich zajęć.