W ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, nauczyciele historii (Paweł Bukowski, Tomasz Chajęcki, Mariusz Małkowski) zorganizowali konkurs „100-lecie niepodległości” dla uczniów z naszej szkoły.

Celem konkursu było godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości oraz popularyzacja treści historycznych związanych z tą rocznicą.

W konkursie wzięły udział wszystkie klasy. W październiku przedstawiciele klas wylosowali tematy na konkurs. Każda klasa miała inny temat, na przykład postaci: Józef Piłsudski, wydarzenia: Powstanie Śląskie

.

W dniu 9 listopada klasy przed komisją konkursową prezentowały swoje prace. Prezentacje były w różnych formach wybranych i przygotowanych przez uczniów (inscenizacje, nakręcone przez siebie krótkie filmy, plakaty i śpiew pieśni patriotycznych). Większość klas w sposób atrakcyjny i rzeczowy przedstawiła swoje zagadnienia.

Komisja w składzie: Pani Wicedyrektor Elżbieta Nieciecka i nauczyciele historii Paweł Bukowski, Tomasz Chajęcki, Mariusz Małkowski wyłoniła pięć klas, które zostały wyróżnione.

Są to klasy: 1B, 1E, 2A, 2B, 3E. Wyróżnione klasy otrzymały nagrody.

 Mariusz Małkowski, nauczyciel historii