26 kwietnia, w słoneczny piątek, uczniowie klas trzecich oraz grono pedagogiczne zgromadzili się w auli im.Hanki Bielickiej. Tego dnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz wręczenie nagród naszym abiturientom. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 185 uczniów, w tym aż 34 z nich z bardzo wysokimi wynikami w nauce.Dziewięciu uczniów uzyskało średnią ocen powyżej 5,0. Uczniem z najwyższą średnią (5,73)okazał się Wierzbowski Filip z kl.IIID.

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody książkowe i dyplomy z rąk pani dyrektor Jolanty Kossakowskiej i pani wicedyrektor Elżbiety Niecieckiej.

Uczniowie działający w Samorządzie Uczniowskim i kabarecie szkolnym otrzymali nagrody i podziękowania wręczone przez panią pedagog Izabelę Czajkowską. Nagrody otrzymali także sportowcy za osiągnięcia i reprezentowanie szkoły na różnych zawodach sportowych . Potem nastąpiła ceremonia wręczania świadectw uczniom poszczególnych klas.

  

  

Życzenia na przyszłą drogę życiową oraz powodzenia na egzaminie maturalnym wygłosili do młodzieży : o.Andrzej Makowski(proboszcz parafii  pw.Matki Boskiej Bolesnej, pan Józef  Przybylski (pierwszy dyrektor II LO), pani Maria Wiśniewska (przewodnicząca Rady Rodziców), pani Marzanna Rutkowska (w imieniu wychowawców klas trzecich), Magdalena Kalska (poprzednia przewodnicząca SU), Emilia Ramatowska (przewodnicząca SU). Powodzenia na maturze !

tekst M.Dudziec , zdjęcia Aleksandra Szeligowska kl.IA