Zapraszamy na stronę Podlaskiego Kuratorium Oświaty (proszę kliknąć w link poniżej) . Strona zawiera  informacje o wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w województwie podlaskim ,adres, profile klas ,przedmioty o treściach rozszerzonych, a także liczbę miejsc,Informacja   dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów w województwie podlaskim.

 Informator o zaplanowanej ofercie edukacyjnej na r.szk. 2019/2020