Dnia 6 września 2019 r. reprezentanci szkoły- część uczniów klasy IAG wraz z Panią profesor Agnieszką Szeligowską oraz Panem profesorem Mariuszem Małkowskim udali się do Białegostoku na XIX Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru.

         Uroczystość rozpoczęła się przy Pomniku Katyńskim, gdzie został odśpiewany hymn państwowy, a następnie odbyło się powitanie zebranych. Głos zabrał Przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Związku Sybiraków inż. Tadeusz Chwiedź. Później odbyło się wręczenie odznak i medali dla zasłużonych Sybiraków oaz ceremonia złożenia wieńca pod Pomnikiem Katyńskim.

Tę część uroczystości zwieńczyło błogosławieństwo uczestników Marszu w obrzędzie katolickim, prawosławnym oraz ewangelicko- augsburskim. Po błogosławieństwie nastąpił przemarsz do Kościoła pw. Ducha Świętego, w którym wzięły udział również poczty sztandarowe wielu białostockich i okolicznych szkół. Następnie miała miejsce Msza Święta celebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Tadeusza Wojdę. Kolejno nastąpiły uroczystości przy Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka: odśpiewano hymn Związku Sybiraków oraz złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie odbyła się uroczysta odprawa pocztów sztandarowych.

Mięliśmy również możliwość zwiedzać ekspozycję w Muzeum Pamięci Sybiru.Z zapartym tchem podziwialiśmy wystawę „ Z zesłania na wyżyny nauki. Polscy badacze Syberii” oraz „Polacy na Syberii”. Dowiedzieliśmy się m.in., że minimum 390 tys. Polaków wywieziono w głąb Rosji. Doświadczyliśmy również niezwykłej rozmowy z Panią Walentyną Zdrojkowską, która w wieku 5-ciu lat została zesłana wraz z rodziną do Kazachstanu. Spędziła tam 6 przerażających lat.

         Ten Marsz Pamięci był niezwykłym wydarzeniem, którego powinien doświadczyć każdy patriota. Zapewne skłonił wszystkich uczestników do refleksji. Według tego, co powiedziała p. Walentyna, jedyne, co możemy robić w tych czasach, to „być wdzięcznymi, że żyjemy w wolnym oraz bezpiecznym kraju i dziękować Bogu za każdy kolejny dzień”.

 

 Tekst- Natalia Cwalina, ucz. kl. IAG