Już jest, działa od połowy września w II LO – Ekoklub. Przewodniczącą klubu została Wiktoria Smoła, a z ramienia rady pedagogicznej inicjatywą opiekuje się pani pedagog Izabela Czajkowska. Uwrażliwiamy, ostrzegamy,  zachęcamy do dbania o naszą planetę.

         1 października sygnalizowaliśmy, że liczba ptaków na Ziemi stale zmniejsza się. Tego dnia obchodzony jest Europejski Dzień Ptaków.

Dzień ten został ustanowiony, aby zwrócić uwagę ludzi na potrzebę chronienia ptaków wraz z ich naturalnym środowiskiem. Przedmiotem specjalnej troski są siedliska wykorzystywane przez gatunki należące do grupy tzw.:

  • gatunków narażonych na wyginięcie (vulnerable species),
  • zagrożonych (endangered species),
  • rzadkich (rare species)
  • bliskich wyginięcia (species in danger of extinction).

Dzięki uczniom zaangażowanym w działalność Ekoklubu na drzwiach do klasopracowni zamieszczone informację o niektórych zagrożonych gatunkach. Można też zerknąć: http://www.birdlife.net/ , http://www.wigry.win.pl/natura2000/n2000_dp.htm