W dniu 18 października młodzież klas II A i IIIF uczestniczyła w sesji literackiej – "Szczęśliwy naród, który ma poetę". W budynku , który niegdyś był siedzibą Wojewódzkiego Domu Kultury, a obecnie jest częścią Szkół Katolickich w Łomży młodzież wysłuchała sześciu prelekcji poświęconych wspaniałemu poecie Czesławowi Miłoszowi.

Sesja odbyła się celem upamiętnienia wizyty poety w Łomży 15 i 16 czerwca 1981 r. na zaproszenie naszego lokalnego poety Jana Kulki. Miłosz odwiedził Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie, BONAR, WDK oraz nasze liceum. Swoje wspomnienia o wizycie Miłosza przedstawili – prof.Krzysztof Sychowicz, Barbara Kulka, poeta Henryk Gała, dr Żaneta Nalewajk-Turecka,dr Małgorzata Frąckiewicz i Kazimierz Brakoniecki.

Sesję organizowały: Muzeum Północno-Mazowieckie z Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży i ZAiKS.