Dnia 20 listopada 2019 r. po raz pierwszy w tym roku szkolnym odbyła się w  naszej szkole akcja krwiodawstwa. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Oddział w Łomży przygotowali w auli szkolnej stanowiska do oddawania krwi. W akcji wzięli udział uczniowie klas trzecich, którzy ukończyli 18 lat.

Niektórzy z nich oddawali krew już wcześniej, podczas akcji przeprowadzonej w ubiegłym roku szkolnym, w marcu. Chęć do oddania krwi zgłosiło 39 uczniów, spośród których po badaniach, 35 oddało krew.

Ogółem dawcy oddali prawie 15 litrów cennego leku. Warto nadmienić, że akcja odbyła się w szczególnym czasie, ponieważ jest to tydzień, w którym przypadają Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Dlatego tym bardziej należą się serdeczne podziękowania młodym dawcom, którzy oddając krew pięknie włączyli się w obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa.                        

Opiekun SK PCK - Anna Łuba