4 grudnia 2019r.  razem z innymi uczniami klas pierwszych wysłuchałam prelekcji aspirantów sztabowych łomżyńskiej Komendy Miejskiej Policji: Radosława Gumkowskiego i Zbigniewa Pawłowskiego.

Spotkanie miało na celu  przedstawienie  najczęstszych wykroczeń popełnianych przez młodzież i konsekwencji, z jakimi młodzi ludzie muszą się później zmierzyć.

 Funkcjonariusze wyjaśnili m.in. kim jest osoba nieletnia oraz czym różni się wykroczenie od przestępstwa. Dodatkowo na podstawie kilku przykładów w jasny i ciekawy sposób opowiedzieli o skutkach  jakimi  zazwyczaj kończą się niektóre ,,głupie żarty”, w ten sposób  uświadamiając nam, że trzeba brać odpowiedzialność  za  popełniane -  nieraz nieświadomie - czyny. Podczas prelekcji poruszono również temat niebezpieczeństwa związanego z udostępnianiem swoich danych na portalach społecznościowych.

Prelekcja  wywarła na mnie duże wrażenie, razem z moimi koleżankami i kolegami z pierwszych klas uświadomiliśmy sobie, że jako osoby nieletnie też ponosimy odpowiedzialność za swoje czyny.

Magdalena Zabielska, Ib