Czym zajmuje się socjologia?-  to temat wykładu profesora Krzysztofa Wieleckiego w auli II LO w Łomży w dniu 3 listopada 2015 r.

            Socjologia pokazuje jak w lustrze jacy jesteśmy jako społeczeństwo. Często przekłuwa narosłe mity społeczne. Na przykład  mit o przyczynach i wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej czy Rewolucji Październikowej w Rosji.

Podważa inne przekonania:  na przykład o tym, że my Polacy jesteśmy narodem bardziej gościnnym niż inni  - a tak lubimy siebie widzieć.  Socjolog  w swoich badaniach opisuje i pokazuje nasze schematy i stereotypy poznawcze. Odkrywa głębsze przekazy tkwiące w różnych zjawiskach społecznych. Profesor pokazywał, że reklama proszku do prania czy reklama mopa może mówić o nas więcej niż możemy przypuszczać. Jednocześnie wiedza socjologiczna jest wykorzystywana do zmiany naszych nastawień i postaw, na przykład do sprawiania abyśmy kupowali właściwe produkty.  
            Profesor Wielecki mówił o ogromnych zmianach społecznych zachodzących na naszych oczach.
Wskazywał na "narcyzm" , oraz poczucie utraty sensu jako jedne z wyznaczników tworzącego się nowego społeczeństwa. 
            Wykład na pewno nie wyczerpał tematu, ale skłaniał do refleksji. Dowcipne porównania, dygresje obrazujące problem  tworzyły niepowtarzalny klimat . Socjologia potrafi być nauką, którą można zajmować się z pasją- tak jak to czyni profesor Wielecki.Profesor jest obecnie wykładowcą na UKSW w Warszawie.
  

 

Leszek Szczepara

nauczyciel języka angielskiego