Pięć ciekawych wykładów w ramach warsztatów Nauka z pasją”

 W bieżącym roku szkolnym, w ramach projektu profilaktycznego „Atrakcyjna oferta klub zainteresowań alternatywą uzależnień"zorganizowano cykl warsztatów ,, Nauka z pasją”.

Prelegent

Tytuł wykładu

Data

Klasy uczestniczące

Pani profesor dr hab. Jadwigi Staniszkis

– socjolog Uniwersytetu Warszawskiego

 

„Krążenia idei jako klucza do współczesności”

29 X 2015r.

II e, II f, III f, III e

profil humanistyczny
i przyrodniczo - prawniczy

Pan profesor Krzysztof Wielecki- socjolog UKSW
w Warszawie

Czym zajmuje się socjologia?

3 IX 2015 r. 

IIe, IIf, III f, III e

profil humanistyczny i przyrodniczo – prawniczy

Pani Grażyna Zarzeczny – ekonomista, coach

„Korporacja – kariera dla  wytrwałych i podporządkowanych”

27 IX 2015r.

II c, III c, III b

profil ekonomiczno

- menadżerski i biotechnologiczny

Pani Izabela Metelska –przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży

„Pielęgniarstwo – specjalizacja o różnych możliwościach zatrudnienia”

08 XII 2015r.

III a, III c

profil medyczny

i ekonomiczno - menadżerski

 

Pan Mikołaj Czajkowski – lekarz

„ Medycyna – predyspozycje, kształcenie, specjalizacje, warunki pracy”

10 XII 2015r.

I b

profil

biotechnologiczny

Informację o dwóch pierwszych wykładach można znaleźć na naszej stronie internetowej.

27 listopada gościliśmy w auli II LO kolejnego wykładowcę – ekonomistkę i coacha Panią Grażynę Zarzeczną, która opowiedziała o plusach i minusach pracy w korporacji. Na wykład zaprosiliśmy klasy II i III o profilu ekonomiczno –menadżerskim czyli IIc i IIIc. Niektóre fakty z życia korporacji były zaskakujące. Nasza prelegentka określiła trzy cechy pracownika preferowane w dużej międzynarodowej firmie. Są to: umiejętność 100%-ego podporządkowania się zasadom i regułom, umiejętność pracy zespołowej, całkowita dyspozycyjność ( również w niedzielę, święta i wakacje L) Jednym słowem: brak ,,freestyl`u,, zero kreatywności i mało czasu dla siebie. Hm… Młodzież zgromadzona na auli skwitowała pracę w korporacji słowami: musimy to przemyśleć…

Grudniowe wykłady poświęcone były tematom medycznym. 8 XII gościliśmy Panią Izabelę Metelską, która pracowała jako pielęgniarka, wykładała też przedmioty związane z pielęgniarstwem na PWSiP w Łomży, prowadziła firmę związana z opieką paliatywną a obecnie jest przewodnicząca Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży. Myślę, że większość młodych słuchaczy była zaskoczona ogromnym doświadczeniem zawodowym Pani Metelskiej i faktem, że studia na kierunku pielęgniarskim pozwalają na tak szeroką aktywność na rynku pracy.

W arkana zawodu lekarza wprowadził uczniów klas I specjalista chorób wewnętrznych i medycyny ratunkowej (w trakcie specjalizacji) Pan Mikołaj Czajkowski. Zmotywował do nauki pierwszoklasistów…? A może… zniechęcił, ukazując trudną drogę, jak prowadzi do zawodu lekarza, począwszy od wysokich progów rekrutacyjnych, przez trudne studia i problemy z rozpoczęciem wymarzonej specjalizacji? Na pewno te informacje zmuszą do weryfikacji marzeń i rzetelnej pracy mamy więcej, a o to w tym spotkaniu chodziło.

 

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest kształcenie umiejętności praktycznych, realizowane w miarę możliwości i założeń programowych szkoły ogólnokształcącej. Pamiętając o profilach II LO: medycznym, biotechnologicznym, ekonomiczno –menadżerskim, politechnicznym, dziennikarsko – medialnym i holistycznym (przyrodniczo – prawniczym) szkoła tak aranzuje wydarzenia kulturalne, wykłady, wycieczki, akcje społeczne, charytatywne i inne działania liceum, aby były zgodne z  zainteresowaniami uczniów i je rozwijają.

pedagog szkolny Izabela Czajkowska( z wyksztalcenia również doradca zawodowy) 

 

 

 

         uczniowie klasy IIIa i IIIc na wykładzie p.Izabeli Metelskiej  

  

wykład p.Grażyny Zarzecznej