ALEX DANCYG, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL PROGRAMU "BLIŻEJ SIEBIE", ODWIEDZIŁ

 II LICEUM OGOLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII KONOPNICKIEJ  W ŁOMŻY

12 października 2011 w auli II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich ze współtwórcą programu spotkań młodzieży Polski i Izraela „Bliżej siebie”.  W auli szkolnej zgromadziło się 78 uczniów, uczestników ostatniego, czwartego spotkania z młodzieżą z Gvanim High School, które miało miejsce 26 marca 2011 r.


Pan Alex Dancyg opowiadał, jak doszło do powstania tego programu i wyjaśniał, że wycieczki  młodzieży z Izraela do miejsc Holokaustu w Polsce nie zrodziły się z decyzji Ministerstwa Oświaty obu krajów i nie są dla uczniów izraelskich obowiązkowe, ale  wynikają  z autentycznej potrzeby zrozumienia i doświadczenia tego, co stało się podczas drugiej wojny światowej.
Całe spotkanie było prowadzone przez pana Alexa Dancyga z dużym poczuciem humoru, w bardzo przyjacielskiej atmosferze, a swoim bardzo bezpośrednim stylem bycia Alex Dancyg od razu zjednał sobie młodzież naszej szkoły.   Odpowiadając na zadawane mu pytania, nasz gość uzasadniał konieczność zatrudniania służb chroniących bezpieczeństwo młodzieży podczas podróży po Polsce oraz
opowiadał o powoływaniu chłopców i dziewcząt w Izraelu do obowiązkowej służby wojskowej.

Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły, Józef Przybylski oraz Leszek Szczepara, szkolny koordynator programu, wręczyli gościowi album ze zdjęciami dokumentującymi przebieg wszystkich czterech wizyt oraz ostatni numer szkolnej gazetki „Przeciek”, w której znalazły się relacje i wrażenia uczestników z ostatniej wizyty.
Wizytę pana Alexa Dancyga traktujemy jako wyróżnienie za dotychczasowy udział
naszej szkoły w programie "Bliżej siebie".