W dniu 13.10.2014 r. z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się uroczysty apel, na którym młodzież przygotowała część artystyczną. Pan dyrektor Józef Przybylski wręczył nagrody z tej okazji następującym nauczycielom i pracownikom szkoły:

Konradowi Haponikowi, Marcie Wysockiej-Bienias, Katarzynie Kowalewskiej, Bożenie Marczak, Marii Stachowiak, Agnieszce Adasiewicz Zawadzkiej, Elżbiecie Niecieckiej, Katarzynie Jarząbek i Marzenie Dudziec

 

 Przedstawił również listę osób, które w dniu 15.10.2014 r. otrzymają nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta miasta Łomża, w śród nagrodzonych są:

Irena Ramotowska i Jan Chojnowski -złoty medal za długoletnią służbę,

Leszek Szczepara i Mariusz Małkowski - srebrny medal za długoletnią pracę,

Joanna Charubin i Grażyna Mieczkowska - medal Komisji Edukacji Narodowej,

Grażyna Mieczkowska i Józef Przybylski- nagroda Prezydenta Miasta Łomża.