Dnia 28 kwietnia obchodziliśmy w naszym Liceum święto szkoły. Obchody miały bardzo różnorodny charakter. Rano młodzież uczestniczyła w lekcji o życiu i twórczości naszej patronki - Marii Konopnickiej oraz w uroczystym apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Był to montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów klas Ib, IC Iia i kilku chętnych wykonawców pieśni historycznych związanych z tym świętem. Młodzież wystąpiła w strojach z epoki. Oprócz scenek rodzajowych przedstawiających władców trzech mocarstw dokonujących rozbioru Polski, przedstawiono prezentację multimedialną .

Jak podsumowała ich wysiłek Pani dyrektor Jolanta Kossakowska - „była to piękna lekcja historii przygotowana przez uczniów dla uczniów”. Młodzież przygotowali : p.Agnieszka Szeligowska i p.Mariusz Małkowski.

Następnie cała społeczność szkolna wzięła udział w corocznej gali rozdania nagród Marysieńki. Imprezę rozpoczęła krótka scenka, przygotowana przez naszych uczniów, nawiązująca do filmu "Ojciec Chrzestny". Z kolei odbyło się wręczenie nagród, które przepięknie wykonali tegoroczni absolwenci : Matt Piekarski oraz Julia Chojnowska. Nagrody wręczali m.in. ubiegłoroczni zwycięzcy oraz dyrekcja.

Rozdanych zostało 10 statuetek w kategoriach:

Uczeń roku - Radosław Wałkuski

Uczeń pozytywnie zakręcony – Agnieszka Żyjewska

Nauczyciel przyjazny uczniom (Uśmiech roku) – Pan Marcin Jasionek

Najbardziej wymagający nauczyciel (bezwzględny długopis) – Waldemar Stefanowicz

Sportowiec roku – Jakub Adamski

Nauczyciel mentor – Paweł Bukowski

Kot roku – Michał Karwowski

Wydarzenie roku - Jasełka

Artystyczna dusza – Matt Piekarski i Julka Chojnowska

Absolwent roku – Patrycja Filipkowska

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Po przerwie odbyło się uroczyste zakończenie roku klas trzecich. Najlepsi uczniowie wyróżniający się w nauce, sporcie i pracy na rzecz społeczności szkolnej otrzymali dyplomy, nagrody książkowe z rąk dyrekcji i wychowawców. Pani dyrektor J.Kossakowska złożyła wyrazy wdzięczności Radzie Rodziców za trzyletnią współpracę ze szkołą. Na zakończenie wystąpił duet -Paweł Wiski i Przemek Piotrowski z piosenką "Nie płacz Ewka".

Agnieszka Szeligowska , Paulina Grądzka