We wrześniu został przeprowadzony nabór do szkolnego koła wolontariatu. Zainteresowanie było ogromne. Zgłosiło się ponad 40 ochotników ( głównie z klas pierwszych i II f).

 

    Na pierwszym spotkaniu, my - przyszli wolontariusze - zapoznaliśmy się z akcjami, jakie zostały zaplanowane w bieżącym roku szkolnym. Okazało się, że możliwości jest wiele i każdy z nas może znaleźć coś, w czym dobrze się czuje.

    Raz w tygodniu w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wolontariusze spotykać się będą z dziećmi, które mają problemy w nauce. Wspólne odrabianie prac domowych czy przygotowywanie się do sprawdzianów może okazać się niezwykle satysfakcjonujące. Nie dość, że mamy możliwość pomóc komuś bezinteresownie, to w zamian za to otrzymamy piękną nagrodę - uśmiech dziecka.

 Innym działaniem podejmowanym przez SzKW jest coroczna kampania  ,, Pola nadziei,, Młodzież sadzi na wiosnę żonkile (symbole nadziei) i uczestniczy w spotkaniach fundacji "Pomóż Im". Jest to kampania propagująca ideę wolontariatu i bezinteresowną pomoc nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom.

   Zajęcia w bibliotece to kolejne działanie, którego podjęli się wolontariusze. dwa razy w tygodniu będą edukować seniorów w dziedzinie informatyki, pomagając w obsłudze internetu i nowoczesnych sprzętów elektronicznych. Wszyscy jesteśmy ciekawi rezultatów, jakie przyniesie praca wolontariuszy, ponieważ nasza szkoła uczestniczy w takim przedsięwzięciu po raz pierwszy.

    Szkolne Koło Wolontariatu będzie również brało udział w akcji Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, która odbywa się pod hasłem " Hej koleżanko, hej kolego, zrób dla kogoś coś dobrego!". Polega ona na pomocy w nauce dzieciom w wieku wczesnoszkolnym oraz spędzania z nimi wolnego czasu.

    Cieszę się, że będę miała okazję pracować w tak licznym gronie fantastycznych ludzi, którzy czynią dobro bezinteresownie i dzielą się z innymi swoim sercem.

                                                   sekretarz SZKW Aleksandra Dobrowolska IF