Dnia 16 listopada 2017 r. po raz kolejny odbył się w naszej szkole otwarty dzień poboru krwi. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Oddział w Łomży przygotowali w auli szkolnej stanowiska do poboru krwi. W akcji udział wzięli uczniowie klas trzecich, którzy ukończyli 18 lat. Chętnych do oddania krwi zgłosiło się 34 uczniów,

 spośród których 29 mogło oddać krew po przeprowadzeniu badań lekarskich. Od każdej z osób jednorazowo pobiera się 450 ml krwi, zatem uczniowie ogółem oddali 12,85 litrów cennego leku.

Za ten najpiękniejszy dar humanitarny – oddawanie krwi, która ratuje życie niejednemu człowiekowi – należą się dawcom serdeczne podziękowania. Jednocześnie pracownicy centrum zachęcają do oddawania krwi w łomżyńskim oddziale Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.                                                                              

Opiekun SK PCK - Anna Łuba

Opiekun SU – Izabela Czajkowska