Dnia 19 czerwca 2018 r. po raz trzeci w tym roku szkolnym odbyła się w naszej szkole akcja krwiodawstwa. Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, Oddział w Łomży przygotowali w auli szkolnej stanowiska do oddawania krwi. W akcji udział wzięli uczniowie klas drugich, którzy ukończyli 18 lat. Chętnych do oddania krwi zgłosiło się 17 uczniów, spośród których po badaniach, 15 mogło oddać krew. Uczniowie ogółem oddali 6,1 litrów cennego leku.

Za ten najpiękniejszy dar humanitarny – oddawanie krwi, która ratuje życie niejednemu człowiekowi – należą się dawcom serdeczne podziękowania. Jednocześnie pracownicy centrum zachęcają do oddawania krwi podczas wakacji, ponieważ szczególnie w tym okresie są problemy z zapewnieniem wystarczającej ilości krwi.                                                           

Opiekun SK PCK - Anna Łuba

Opiekun SU – Izabela Czajkowska