W drugim tygodniu marca socjolog Pan dr Tadeusz Kowalewski z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży przeprowadził wykłady dla uczniów klas III  oraz I b i I c na temat zawodów przyszłości. Przybliżył wyzwania współczesnego rynku pracy, w tym informatyzację życia zawodowego. Wspomniał o skutkach starzenia się społeczeństwa i samotności dotykającej coraz więcej osób.

 Usłyszeliśmy, że wg ekspertów w przyszłości pojawią się między innymi takie zawody jak: projektant czasu wolnego czy kreator pogrzebów. Dzięki wykładom Pana doktora patrzymy w przyszłość z lekką obawą , ale też z zaciekawieniem.

 

                                                                                               pedagog szkolny Izabela Czajkowska