Klasa IB zapoczątkowały funkcjonowanie w naszej szkole Kalendarza Adwentowego, który jest symbolem oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.

Kalendarz ma postać trójwymiarowej piramidy z kolorowych pudełek(na zdjęciu). W każdym pudełku znajdują się dwa numerki, które są odpowiednikami numerów uczniów w dzienniku ( w każdej klasie).

 Osoby o szczęśliwych numerkach mają w tym dniu przywileje, tzn. są zwolnieni z odpowiedzi ustnej oraz prac domowych.

W niektóre dni na uczniów czekają bonusy i niespodzianki!

Zachęcamy do śledzenia każdego dnia tablicy samorządowej, na której codziennie są zamieszczane "kalendarzowe informacje".

 

Akcja Kalendarz Adwentowy potrwa do 19 grudnia.

Emilia Ramatowska - przewodnicząca SU