Bibliografia  i sposoby jej tworzenia .

 Dlaczego podajemy bibliografię na końcu pracy-referatu,wypracowania i wszelkich prac zaliczeniowych z każdego przedmiotu?

  Ponieważ zamieszczenie bibliografii jest jednym z niezbędnych warunków zachowania praw autorskich dzieła z którego korzystaliśmy.

 Bibliografia to:

 słowo to pochodzi z jęz. Greckiego i oznacza: biblion-książka, grapho-piszę.

W starożytnej Grecji oznaczała pisarza. Sama bibliografia była określana terminami: catalogus, index,bibliotheca.

            Jest to uporządkowany wg określonych kryteriów spis dokumentów{książek,artykułów z czasopism,dokumentów graficznych i audiowizualnych).sporządzonych na podstawie opisu bibliograficznego, spełniający okreslone zadania informacyjne.

W prezentacji bibliografia jest podzielona na dwa działy:

Literatura podmiotu:

to jakby materiał budulcowy waszej prezentacji, baza, zestaw lektur, o których będziecie mówić. Są to teksty poddane analizie i interpretacji. To teksty prozatorskie, poetyckie, dramatyczne i wszelkiego rodzaju publicystyka,eseje. Mogą być fragmenty tekstów.

 

Literatura przedmiotu-  wykaz dokumentów oraz innych tekstów literackich, które są przywoływane jako konteksty interpretacyjne, pozwalających zinterpretować utwory użyte w literaturze podmiotu. Są to omówienia, analizy krytycznoliterackie, pomagające opracować temat czyli bazę. Pomagają uzasadnić postawione tezy.

 

Wybierając teksty do prezentacji musisz wykazać się ich absolutną znajomością. Nie przesadzaj z ilością tekstów.Dla realizacji tematu najlepiej skupić się na kilku tekstach typowych dla danego motywu czy tematu. Wybierając większą liczbę tekstów omawiasz je zbyt pobieżnie, gdyż musisz zmieścić się w 20 minutach.

 

Opis bibliograficzny to niezbędne elementy potrzebne do identyfikacji dokumentu.

 

Tytuł dzieła piszemy kursywą, w cudzysłowie piszemy tylko tytuły czasopism!

Pamiętaj,żeby pisać w jednym ciągu, od marginesu do marginesu.Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej i kolejno ponumerowane.

 

                     Przykładowe opisy bibliograficzne:

           

            1.Książka:

A.Mickiewicz, Wybór wierszy,Warszawa, PWN 2007.

 

            2.Fragment książki:

A.Mickiewicz, Wybór wierszy,Warszawa, Książka i Wiedza 1999, s.7:Wspomnienie.

lub

G.Byron, Wiersze i poematy,Warszawa, PWN 1961, s.79-81:Pożegnanie Marty.

Lub

M.Inglot, Wstęp, [w:] J.Słowacki, Kordian, Ossolineum, Wrocław 1986, s.XXV-XXX.

 

            3.Rozdział z książki:

W.Maciąg, Nasz wiek XX, Wrocław, Ossolineum 1992, s.186-194 :Gniew jako samoobrona przed schizofrenią. Tadeusz Borowski.

            4.Praca zbiorowa

Literatura pozytywizmu, pod red.J.Kulczyckiej-Saloni, Wrocław, Ossolineum 2000.

 

            5.Jeden tom wielotomowej pracy zbiorowej

Poezja polska 1914-1939 .  Antologia, Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski. T.1, Warszawa, Czytelnik 1984.

            6.Fragment pracy zbiorowej:

R.Markiewicz, Pozytywiści i epigoni, w:Literatura pozytywizmu, Pod red.J.Saloni, Warszawa, Wydaw.Nauk.PWN 2004, s. 426-509.

            lub wiersz z antologii:

E.Stachura,Wielki Testament, [w:]Od Kochanowskiego do Szymborskiej.Antolgia poezji polskiej, Wybór M.Wawrzkiewicz, Warszawa,Książka i Wiedza 1999, s.380-381.

            7.Opis fragmentu z Biblii

Księga Izajasza, w:Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekladzie z jezyków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia], Wyd.5. Poznań, Pallotinum 2000, s. 961-1028.

            Opis fragmentu Biblii posiadający własną nazwę:

Przypowieść o siewcy, w: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu.[Biblia Tysiąclecia], Wyd.5. Poznań, Pallotinum, 2000, Mt 13, 1-9, s.1303.

            8. Opis artykułu z czasopisma

M.Jaworski, Różewicz – ostatni modernista, "Polonistyka" 2005, nr 5, s. 18-24.

 

            9.Opis recenzji

M.Lepianka, W następnym dniu, Warszawa 1996 , Rec. K.Lipka, Granica realizmu i fantazji,"Nowe Książki"1997, nr 7, s.48.

 

            10. Opis wywiadu

K.Kieślowski, Ciągle poszukuję, Rozm.przepr. S.Węgrzyn, "Polityka" 1992, nr 50, s.12.

           

            Opisy dokumentów elektronicznych

 

            1.Opis książki na płycie CD:

W.Kopaliński, Słownik wyrazów obcych[CD-ROM], Łódź, Promedia 1998.

           

            2.Opis książki w Internecie:

M.Hłasko, Ósmy dzień tygodnia[online],dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

 

            3.Strona WWW:

 

S.Skórka, Wirtualna historia książki i bibliotek[online],Kraków, Akademia Pedagogiczna.Instytut Informacji Naukowej,dostępny w Internecie :http://www.ap.krakow.pl/whk/

 

            4.Artykuł w czasopiśmie Internetowym

A.Karpiel, Motyw szatana w literaturze romantycznej, [w:]"Konspekt"2005, nr 2 [online],dostępny w Internecie:http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/karpiel.htm

 

                        Opisy dokumentów graficznych

 

            1.Opis reprodukcji obrazu

J.Vermeer, Pracownia artysty, [w:]P.de Rynck, Jak czytać malarstwo,Kraków, Universitas 2005, s.327

                        lub

P.Brueghel, Upadek Ikara,Muzeum Sztuk Pięknych, Bruksela

 

            2.Opis filmu na DVD

Pan Tadeusz [film], Reż. A.Wajda, Warszawa, Vision Film 1986, 1 płyta DVD

           

            3.Opis utworu muzycznego na CD

R.Schumann, Marzenie,[w:] Muzyka nocą, Warszawa, Sound-Pol 1999, Płyta CD

           

            4.Opis reklamy

Szczęście maluje się na twarzy.Truskawkowy żel myjący do twarzy [reklama prasowa], "Filipinka" 2004,nr 9, s.5

A świstak siedzi i zawija je w sreberka {reklama telewizyjna],Warszawa TVP, 2005

 

            5.Opis programu telewizyjnego:

G.Torbicka, Kocham kino[program telewizyjny], Warszawa TVP2,[wyemitowano 18 listopada 2008, g.19.35].

 

            6.Opis programu radiowego

K.Nowak, Sprawiedliwy wśród narodów świata [program radiowy], Warszawa Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, g.11.45]

 

 

oprac.:

A.Szeligowska,

M.Dudziec