Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2018

Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego 2018 

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych z których można korzystać na egzaminie maturalnym