Wszelkie informacje na temat rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych znajdziecie na stronie www.nabor.progman.pl/lomza

 

 Do II LO obowiązują dwa podania, jedno ze strony o naborze drugie  na stronie szkoły.

W roku 2012-2013 planujemy klasy z następującymi przedmiotami o treściach rozszerzonych:

1. matematyka- fizyka, elementy informatyki

2. biologia - chemia

3. matematyka - geografia - j. angielski, elementy ekonomii w praktyce

4. język polski - historia - wiedza o społeczeństwie

5. biologia- chemia - matematyka

6. język polski - język angielski - biologia

 

Do szkoły pierwszego wyboru kandydat składa dwa podania: ogólne i wewnętrzne, dostępne w sekretariacie szkoły. Przydział do klasy następuje na podstawie wewnętrznego podania, które zawiera informacje o wyborze przedmiotów o treściach rozszerzonych, zgodnie z powyższym wykazem oraz dwóch języków obcych (pierwszy 3 godziny w tygodniu - kontynuacja, drugi 2 godziny w tygodniu). W klasie pierwszej uczeń realizuje zajęcia na poziomie podstawowym. Od klasy drugiej realizuje program o treściach rozszerzonych z wybranych przedmiotów.

W ramach wychowania fizycznego młodzież odbywa naukę tańca towarzyskiego pod kierunkiem nauczyciela tańca.