Nasze Liceum okazało się najlepsze wśród łomżyńskich szkół we współzawodnictwie sportowym w roku szkolnym 2015/2016. Według danych opublikowanych przez Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy zajęliśmy wysokie – 5 miejsce, na 86 sklasyfikowanych szkół ponadgimnazjalnych w województwie. Zdobyliśmy łączny wynik 807 pkt. W tym : 419 pkt zdobyły dziewczęta i 388 pkt chłopcy.W klasyfikacji brano pod uwagę tylko te szkoły,których drużyny uczestniczyły w zawodach wojewódzkich tzn.wielostopniowych półfinałach i finałach wojewódzkich.

Wyniki klasyfikacji końcowej współzawodnictwa sportowego łomżyńskich szkół ponadgimnazjalnych w r.szk.2015/2016:

       5. II LO Łomża 807 pkt

  10. ZSEiO 6 Łomża 687,5 pkt

  21. ZSMiO 5 Łomża 474,5 pkt

  23. I LO Łomża 469 pkt

  29. APLO Łomża 428 pkt

  33. ZSWiO 7 Łomża 400 pkt

  41. III LO Łomża 338 pkt

  M.D.