W roku szkolnym 2017/18 planujemy klasy :

 nazwa klasy  

z następującymi przedmiotami o treściach rozszerzonych

 

 1 A – medyczna I

 

 biologia, chemia

języki obce: angielski, język niemiecki dla zaawansowanych

przedmiot uzupełniający: fizyka w medycynie, historia i społeczeństwo

 1 B – medyczna II

 

 biologia,  chemia 

języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski dla zaawansowanych
 
przedmiot uzupełniający: matematyka w naukach przyrodniczych, historia i społeczeństwo

 

 1 C - ekonomiczno -menadżerska

 

 matematyka, geografia, język angielski

języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski dla zaawansowanych

przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, język niemiecki w biznesie  lub  język rosyjski w biznesie

 1 D - politechniczna

 

 matematyka, język angielski, fizyka lub chemia

języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski dla zaawansowanych przedmiot uzupełniający: historia i

społeczeństwo

 1 E - humanistyczno - prawnicza

język polski, język angielski oraz 1 przedmiot do wyboru z poniższych 

języki obce: angielski, niemiecki lub rosyjski dla zaawansowanych

 historia wos

przedmiot uzupełniający :przyroda   przedmiot uzupełniający: przyroda oraz historia i społeczeństwo 

 


1 F - holistyczna 

język polski, język angielski oraz 1 przedmiot do wyboru z poniższych  

języki obce: język angielski, język niemiecki dla zaawansowanych 

 historia biologia

przedmioty uzupełniające: przyroda przedmioty uzupełniające historia i społeczeństwo