Nazwa klasy

przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji

1 A – medyczna I

język polski, matematyka,biologia, chemia

 

1 B – medyczna II

język polski, matematyka,biologia, chemia

 

1 C- ekonomiczno -menadżerska

język polski, matematyka,język angielski, geografia

 

1 D -  politechniczna

język polski, matematyka, chemia, fizyka

 

1 E - humanistyczno- prawnicza

język polski, matematyka,język angielski, historia

 

1 F - holistyczna

język polski, matematyka, historia, biologia