W roku szkolnym 2019/2020 w II LO w Łomży planowany jest nabór do 8 klas. 4 po Gimnazjum i 4 po Szkole Podstawowej. Niżej przedstawiamy wykaz i krótki opis tych klas.

 


Kl. IAG- holistyczna

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: język polski , język angielski, biologia lub historia do wyboru I język obcy nowożytny: j. angielski. II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja) przedmiot uzupełniający:

• dla osób, które wybrały biologię: historia i społeczeństwo,

• dla osób, które wybrały historię: przyroda..

Kl. IBG - medyczna

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: biologia, chemia

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) przedmioty uzupełniające: matematyka w naukach przyrodniczych, historia i społeczeństwo.

Kl. ICG -ekonomiczno -menadżerska

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski I język obcy nowożytny: j. angielski II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo, język niemiecki w biznesie.

Kl. IDG - politechniczna

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, język angielski, fizyka lub chemia do wyboru

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja) przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo.

Kl. IA - humanistyczna (liceum 4-letnie)

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: język polski , język angielski, wos

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja).

Kl. IB - medyczna (liceum 4-letnie)

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: biologia, chemia

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja)

przedmioty uzupełniające: matematyka w naukach przyrodniczych.

Kl. IC - ekonomiczno -menadżerska (liceum 4-letnie)

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski

I język obcy nowożytny: j. angielski

 II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja)

przedmiot uzupełniający: język niemiecki w biznesie.

Kl. ID - politechniczna (liceum 4-letnie)

 

Przedmioty o treściach rozszerzonych: matematyka, fizyka

I język obcy nowożytny: j. angielski

II język obcy nowożytny: j. niemiecki (kontynuacja) lub j. rosyjski (kontynuacja).

Przedmiot uzupełniający: grafika komputerowa.

 

We wszystkich klasach pierwszych język angielski na poziomie podstawowym realizowany jest w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Drugi język obcy realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo. W ramach wychowania fizycznego młodzież uczy się także tańca towarzyskiego.