Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej są przetwarzane przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży, 18-400 Łomża, Plac Kościuszki 3, tel. 86 216 27 50 w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych kontrahentami i innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń.

Osobom, których dane osobowe dotyczą, przysługują wszystkie prawa wynikające z RODO w szczególności prawo do dostępu do danych, usunięcia danych przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania. Pełna informacja RODO jest dostępna pod adresem: http://bip-lomza.pl/2lo/329.

                                                                      klauzula informacyjna