Karta zgłoszenia uczestnika

zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

zgoda na wykorzystanie wizerunku 

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi imprez masowych, odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych, I Dyktando o Tytuł Mistrza Ortografii Łomżyńskich Szkół Średnich zaplanowane na 03. 04. 2020 r. zostaje odwołane. O nowym terminie powiadomimy w odpowiednim czasie.

Organizatorzy