PODZIĘKOWANIE

MECENASOWI WIEDZY

Panu Antoniemu Markowi Chrostowskiemu

 

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy i Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Łomży składają serdeczne podziękowanie za ufundowanie prenumeraty Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej w ramach kampanii społecznej „Czytam, więc wiem”.

Otrzymywana codziennie prasa jest ważnym źródłem informacji o zachodzących zmianach we współczesnym świecie,
 a także stanowi cenny element edukacyjny w poznawaniu tajemnic pracy dziennikarskiej.

 

Z wyrazami szczerego szacunku i pozdrowieniami

Dyrektor szkoły 

Józef Przybylski